Młotek sędziowski na tle wagiPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • roszczenia z tytułu wynagrodzenia za pracę 

  • odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie

  • mobbing

  • roszczenia z tytułu wypadków w czasie pracy

  • roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

  • odwołania od decyzji ZUS

  • roszczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych, emerytur, rent, zasiłków, spornych składek