Posążek TemidyUsługi kancelarii adwokackiej

Usługi kancelarii adwokackiej obejmują przede wszystkim prowadzenie spraw z zakresu prawa:

  • gospodarczego

  • cywilnego

  • karnego

  • rodzinnego

  • spadkowego

  • pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach podejmowanych działań nie tylko reprezentuję klienta przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami. Zajmuję się sporządzaniem wszelkich niezbędnych pism procesowych. Składam zażalenia oraz apelacje. Przygotowuję także niezbędne opinie prawne dotyczące umów. Co ważne, na życzenie klienta biorę również czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym jako pełnomocnik.


Nasze usługi

Prawo cywilne

Waga i książki

Prawo karne

Kajdanki i młotek

Prawo rodzinne

Papierowe ludziki

Prawo spadkowe

Młotek sędziowski

Prawo gospodarcze

Posążek Temidy na tle książek

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Młotek sędziowski obok wagi

Postępowanie egzekucyjne

Temida