"Instytucja adwokata jest gwarancją demokratycznego rozwoju społeczeństwa oraz wolności osobistej człowieka"

∼Bacaraci∼

 

Posążek Temidy obok książek

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych

Kancelaria adwokacka w Raciborzu i Kietrzu – adwokat Aleksandra Madera-Janas

Zakres usług kancelarii adwokackiej

W zakresie usług mojej kancelarii adwokackiej znajdują się między innymi:

  • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji i organami administracji publicznej;

  • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych;

  • przygotowywanie projektów umów, regulaminów oraz statutów;

  • obsługa prawna firm i przedsiębiorstw;

  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego, karnego, spadkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych;

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

Konsultacje prawne odbywają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania w moich obydwu kancelariach adwokackich w Kietrzu oraz Raciborzu.


Prawo cywilne

Waga i książki

Prawo karne

Kajdanki i młotek

Prawo rodzinne

Papierowe ludziki

Prawo spadkowe

Młotek sędziowski

Prawo gospodarcze

Posążek Temidy na tle książek

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Młotek sędziowski obok wagi

Postępowanie egzekucyjne

Temida